ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.106.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.104.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.103.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont drogi Dobrzęcin -Wysokie
Nr aktu prawnego
0050.102.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie
Nr aktu prawnego
0050.101.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.376.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2023.
Nr aktu prawnego
0050.100.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
0007.375.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ścieżki rowerowej w Laskach i Nietkowie oraz terenu Gminnego Centrum Bezpieczeństwa w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.374.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji