ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.81.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.80.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.73.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.71.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.70.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.68.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.67.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.66.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.64.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji