ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.164.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Czerwieńsk, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
0050.19.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok
Nr aktu prawnego
0050.17.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.15.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym dla zadania: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 03 z terenów cmentarzy w Gminie Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.6.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji