ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.367.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.366.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.365.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska wotum zaufania
Nr aktu prawnego
0007.364.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.73.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.71.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.70.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.68.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.67.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji