ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0007.404.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.403.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.402.2023
Status
Traci moc
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0007.401.2023
Status
Zmieniony
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.400.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0007.399.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.398.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0007.397.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.396.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 -2029
Nr aktu prawnego
0007.395.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji