ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
0007.261.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz urządzeń cmentarnych położonych na ich obszarze
Nr aktu prawnego
0007.260.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.259.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
0007.258.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0007.257.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0007.254.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków (ul. Źródlana)
Nr aktu prawnego
0007.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.252.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji