ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 541
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.101.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 542
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.100.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 543
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.99.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 544
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XIV/98/16
Status
Obowiązujący
Lp: 545
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Czerwieńsku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
XIV/97/16
Status
Obowiązujący
Lp: 546
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu partnerskiego pt. "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
Nr aktu prawnego
XIV/96/16
Status
Obowiązujący
Lp: 547
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
XIV/95/16
Status
Zmieniony
Lp: 548
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
XIV/94/16
Status
Obowiązujący
Lp: 549
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
XIV/93/16
Status
Uchylony
Lp: 550
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XIV/92/16
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji