ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
0006.50.2022
Status
Projekt
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.49.2022
Status
Projekt
Lp: 73
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 – 2029, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
0006.48.2022
Status
Projekt
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
0006.47.2022
Status
Projekt
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.46.2022
Status
Projekt
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.45.2022
Status
Projekt
Lp: 77
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.41.2022
Status
Projekt
Lp: 78
Data podjęcia
2022-06-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0006.40.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.39.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.38.2.2022
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji