ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.39.2016
Status
Projekt
Lp: 622
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.38.2016
Status
Projekt
Lp: 623
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.37.2016
Status
Projekt
Lp: 624
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.36.2016
Status
Projekt
Lp: 625
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.35.2016
Status
Projekt
Lp: 626
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.34.2016
Status
Projekt
Lp: 627
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.33.2016
Status
Projekt
Lp: 628
Data podjęcia
2016-05-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.32.2016
Status
Projekt
Lp: 629
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.31.2016
Status
Projekt
Lp: 630
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.30.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji