ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 611
Data podjęcia
2016-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.74.2016
Status
Projekt
Lp: 612
Data podjęcia
2016-11-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.73.2016
Status
Projekt
Lp: 613
Data podjęcia
2016-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.72.2016
Status
Projekt
Lp: 614
Data podjęcia
2016-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.71.2016
Status
Projekt
Lp: 615
Data podjęcia
2016-11-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w prawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
BRM.0006.70.2016
Status
Projekt
Lp: 616
Data podjęcia
2016-11-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
BRM.0006.69.2016
Status
Projekt
Lp: 617
Data podjęcia
2016-11-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
BRM.0006.68.2016
Status
Projekt
Lp: 618
Data podjęcia
2016-11-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.67.2016
Status
Projekt
Lp: 619
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.66.2016
Status
Projekt
Lp: 620
Data podjęcia
2016-10-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.65.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji