ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.36.2016
Status
Projekt
Lp: 602
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.35.2016
Status
Projekt
Lp: 603
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.34.2016
Status
Projekt
Lp: 604
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.33.2016
Status
Projekt
Lp: 605
Data podjęcia
2016-05-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.32.2016
Status
Projekt
Lp: 606
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.31.2016
Status
Projekt
Lp: 607
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.30.2016
Status
Projekt
Lp: 608
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.29.2016
Status
Projekt
Lp: 609
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.28.2016
Status
Projekt
Lp: 610
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.27.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji