ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2017-09-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.58.2017
Status
Projekt
Lp: 562
Data podjęcia
2017-09-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmiana budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017 (wersja 2)
Nr aktu prawnego
BRM.0006.56(2).2017
Status
Projekt
Lp: 563
Data podjęcia
2017-09-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną”
Nr aktu prawnego
BRM.0006.57.2017
Status
Projekt
Lp: 564
Data podjęcia
2017-09-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.56.2017
Status
Projekt
Lp: 565
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski
Nr aktu prawnego
BRM.0006.55.2017
Status
Projekt
Lp: 566
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk dla działek położonych w obrębie wsi Nietków, Gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.54.2017
Status
Projekt
Lp: 567
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.53.2017
Status
Projekt
Lp: 568
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.52.2017
Status
Projekt
Lp: 569
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.51.2017
Status
Projekt
Lp: 570
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.50.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji