ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 531
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nr aktu prawnego
BRM.0006.86.2017
Status
Projekt
Lp: 532
Data podjęcia
2017-12-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.85.2017
Status
Projekt
Lp: 533
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.84.2017
Status
Projekt
Lp: 534
Data podjęcia
2017-12-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.83.2017
Status
Projekt
Lp: 535
Data podjęcia
2017-12-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Nr aktu prawnego
BRM.0006.82.2017
Status
Projekt
Lp: 536
Data podjęcia
2017-12-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
BRM.0006.81.2017
Status
Projekt
Lp: 537
Data podjęcia
2017-12-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.80.2017
Status
Projekt
Lp: 538
Data podjęcia
2017-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
BRM.0006.79.2017
Status
Projekt
Lp: 539
Data podjęcia
2017-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.78.2017
Status
Projekt
Lp: 540
Data podjęcia
2017-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.75(2).2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji