ˆ

Rok 2020

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 "Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2020-2023"
Nr aktu prawnego
0050.134.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.130.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.122.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0050.120.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.119.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu oraz opłat za noclegi w pokojach gościnnych w budynku Hali Sportowej „Lubuszanka"
Nr aktu prawnego
0050.118.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.115.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.114.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050.113.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.112.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji