ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 901
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość zabudowaną będącą własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.16.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 902
Data podjęcia
2017-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych będącej własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.15.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 903
Data podjęcia
2017-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.14.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 904
Data podjęcia
2017-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.13.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 905
Data podjęcia
2017-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.12.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 906
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra
Nr aktu prawnego
0050.11.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 907
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Cyfrowy", Działanie 2.1, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego". Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projeky realizowane poza formułą ZIT
Nr aktu prawnego
0050.10.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 908
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.9.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 909
Data podjęcia
2017-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania : Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
Nr aktu prawnego
0050.8.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 910
Data podjęcia
2017-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.7.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji