ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.59.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 - 2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa ulicy Strażackiej i Krzywej w Nietkowie gmina Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z FUNDUSZ POMOCY z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217 z późn.zrn.1), art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.1
Nr aktu prawnego
0050.53A2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.53.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.51.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.50.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji