ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 881
Data podjęcia
2017-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.36.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 882
Data podjęcia
2017-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.35.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 883
Data podjęcia
2017-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk na rok 2017 - część I.
Nr aktu prawnego
0050.34.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 884
Data podjęcia
2017-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.33.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 885
Data podjęcia
2017-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.32.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 886
Data podjęcia
2017-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płotach, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.31.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 887
Data podjęcia
2017-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.30.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 888
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze, gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.29.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 889
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura", Działanie 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu", Poddziałanie 4.5.2. „Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra"
Nr aktu prawnego
0050.28.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 890
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.27.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji