ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2017-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zdań publicznych Gmina Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
0050.88.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.87.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Nr aktu prawnego
0050.86.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Nr aktu prawnego
0050.85.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.84.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących uprawnienia do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu, jak również do realizacji w imieniu Burmistrza Czerwieńska innych zadań, których realizacja powierzona została Gminie Czerwieńsk ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem"
Nr aktu prawnego
0050.83.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2017-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków, gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.82.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2017-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24A/2014 Burmistrza Czerwieńska z dnia 22.03.2014 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr aktu prawnego
0050.81.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
0050.80.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.79.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji