ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2017-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa wyposażenia nowoczesnych pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczych i TIK - Szkolnego Centrum Multimedialnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku"
Nr aktu prawnego
0050.98.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2017-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych długotrwale utrzymującym się wysokim poziomem wód gruntowych na polach uprawnych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.97.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej postępowania w sprawie prowadzenia bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej oraz określenia planu i zakresu kontroli bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej • w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.96.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej
Nr aktu prawnego
0050.95.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2017-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.94.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.93.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwu Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku do podejmowania czynności związanych z realizacją działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna*" w latach 2015-2018
Nr aktu prawnego
0050.92.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.91.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2017-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk - część III
Nr aktu prawnego
0050.90.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2017-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.89.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji