ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.142.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.141.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Poprawa bezpieczeństwa poprez remont ciągów komunikacyjnych na ul. Łężycka, Słoneczna i Kukłcza w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.140.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zdania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania modernizacja ulicy Sportowej w m. Płoty i m. Zagórze, gm. Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.139.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.138.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.137.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.135.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.132.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.129.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.127.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji