ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.30.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.27.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.26.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2023 „Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2020-2023”
Nr aktu prawnego
0050.25.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.24.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.23.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.22.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji