ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.278.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.277.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.276.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033
Nr aktu prawnego
0007.275.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.274.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.273.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
0007.272.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem i obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0007.271.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia współpracy z samorządem Miejskim Rejonu Suzdalskiego Okręgu Władimirskjego federacji Rosyjskiej
Nr aktu prawnego
0007.270.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.269.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji