ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.162.2016
Status
Zmieniony
Lp: 562
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.161.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 563
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.160.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 564
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
0007.159.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 565
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
0007.158.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 566
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.157.2016
Status
Traci moc
Lp: 567
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.156.2016
Status
Traci moc
Lp: 568
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.155.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 569
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.154.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 570
Data podjęcia
2016-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
0007.153.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji