ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie deklaracji współpracy oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwieńsk Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach: 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Nr aktu prawnego
0007.143.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 552
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk umowy o współpracy oraz udzielaniu pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w m. Nowogród Bobrzański" w ramach Projektu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Nr aktu prawnego
0007.142.2016
Status
Uchylony
Lp: 553
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.141.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 554
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.140.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 555
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez gminę: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Gminie Nowa Sól- Miasto zadań publicznych.
Nr aktu prawnego
0007.139.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 556
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wniesienia przez Gminę Czerwieńsk aportu do spółki "POMAK" Sp. z o. o. w Czerwieńsku oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Nr aktu prawnego
0007.138.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 557
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.137.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.136.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 559
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.135.2016
Status
Uchylony
Lp: 560
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.134.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji