ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 541
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.262.2018
Status
Zmieniony
Lp: 542
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
Nr aktu prawnego
0007.261.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 543
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
0007.260.2018
Status
Traci moc
Lp: 544
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.259.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 545
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nr aktu prawnego
0007.258.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 546
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.257.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 547
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.256.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 548
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
0007.255.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 549
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwały zmieniająca uchwałę Nr 0007.162.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.254.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 550
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu partnerskiego pt. „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Poddziałanie 7.4.2. Aktywne, włącznie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra
Nr aktu prawnego
0007.253.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji