ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 481
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie złożenia petycji dotyczącej modernizacji dworca kolejowego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.237.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie złożenia petycji dotyczącej budowy kładki dla pieszych na moście kolejowym w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
0007.236.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.235.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0007.234.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
0007.233.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0007.232.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.231.2017
Status
Uchylony
Lp: 488
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0007.230.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 489
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.229.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 490
Data podjęcia
2017-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.228.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji