ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 441
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
0007.285.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 442
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.284.2018
Status
Zmieniony
Lp: 443
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.283.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 444
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
0007.282.2018
Status
Zmieniony
Lp: 445
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.281.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 446
Data podjęcia
2018-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.280.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 447
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.279.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 448
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0007.278.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 449
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.277.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 450
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
0007.276.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji