ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 441
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.34.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 442
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
0007.33.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 443
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku
Nr aktu prawnego
0007.32.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 444
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
Nr aktu prawnego
0007.31.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 445
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
Nr aktu prawnego
0007.30.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 446
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
0007.29.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 447
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.28.2019
Status
Traci moc
Lp: 448
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
Nr aktu prawnego
0007.27.2019
Status
Zmieniony
Lp: 449
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.26.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 450
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwieńsk instrumentem płatniczym
Nr aktu prawnego
0007.25.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji