ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 431
Data podjęcia
2018-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.303.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2018-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Nr aktu prawnego
0007.302.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy boiska sportowego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0007.301.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.300.2018
Status
Zmieniony
Lp: 435
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.299.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 436
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będów w Gminie Czerwieńsk na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
0007.298.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.297.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
0007.296.2018
Status
Zmieniony
Lp: 439
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.295.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.294.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji