ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1991
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.4.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1992
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.3.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1993
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.2.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1994
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.04.2017
Status
Projekt
Lp: 1995
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017
Status
Zmieniony
Lp: 1996
Data podjęcia
2017-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.02.2017
Status
Projekt
Lp: 1997
Data podjęcia
2017-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01.2017
Status
Projekt
Lp: 1998
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.1.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1999
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.169.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2000
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.168.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji