ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1981
Data podjęcia
2017-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.7.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1982
Data podjęcia
2017-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.6.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1983
Data podjęcia
2017-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.5.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1984
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.4.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1985
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.3.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1986
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
0050.2.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1987
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.04.2017
Status
Projekt
Lp: 1988
Data podjęcia
2017-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017
Status
Zmieniony
Lp: 1989
Data podjęcia
2017-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.02.2017
Status
Projekt
Lp: 1990
Data podjęcia
2017-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji