ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1941
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.180.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1942
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad oraz warunków używania herbu i barw Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.179.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1943
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku
Nr aktu prawnego
0007.178.2017
Status
Uchylony
Lp: 1944
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.27.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1945
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategi Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011 - 2018.
Nr aktu prawnego
0050.26.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1946
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.25.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1947
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Nr aktu prawnego
BRM.0006.17.2017
Status
Projekt
Lp: 1948
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr aktu prawnego
BRM.0006.16.2017
Status
Projekt
Lp: 1949
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
BRM.0006.15.2017
Status
Projekt
Lp: 1950
Data podjęcia
2017-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu i barw Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.14.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji