ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.273.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
0007.272.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem i obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0007.271.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia współpracy z samorządem Miejskim Rejonu Suzdalskiego Okręgu Władimirskjego federacji Rosyjskiej
Nr aktu prawnego
0007.270.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.269.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0007.268.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.267.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.266.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
0007.265.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
0007.264.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji