ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.71.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.70.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.66.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do przeprowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
Nr aktu prawnego
0050.63.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.68.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.64.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" znajdującej się w Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.61.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji