ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.73.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.85.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.84.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.80.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.77.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.76.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.72.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji