ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0050.123.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.122.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia o wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.121.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.120.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadani: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.118.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietkowice
Nr aktu prawnego
0050.117.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.116.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.115.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.114.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji