ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.231.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.230.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.229.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
0007.228.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.227.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.226.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.224.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
0007.223.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.222.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji