ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0007.283.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.282.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.281.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Lubuskie Trójmiasto" Spółka z o. o.
Nr aktu prawnego
0007.280.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.279.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.278.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.277.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.276.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033
Nr aktu prawnego
0007.275.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.274.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji