ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.358.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.357.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
0007.356.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla gruntów stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.355.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Czerwieńsk w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
0007.354.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
Nr aktu prawnego
0007.353.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.352.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0007.351.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
0007.350.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.349.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji