ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.104.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.103.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.102.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.101.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.100.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
0006.46.2021
Status
Projekt
Lp: 587
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.99.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.98.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 589
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Czerwieńsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Nr aktu prawnego
0050.97.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 590
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości Skarbnikowi Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.96.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji