ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 571
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.165.2016
Status
Traci moc
Lp: 572
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.164.2016
Status
Zmieniony
Lp: 573
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.163.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 574
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.162.2016
Status
Zmieniony
Lp: 575
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.161.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 576
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.160.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 577
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
0007.159.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 578
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
0007.158.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 579
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.157.2016
Status
Traci moc
Lp: 580
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.156.2016
Status
Traci moc

Nawigacja między stronami listy informacji