ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.127.2016
Status
Uchylony
Lp: 562
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.126.2016
Status
Uchylony
Lp: 563
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.125.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 564
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.124.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 565
Data podjęcia
2016-07-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.123.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 566
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.122.2016
Status
Zmieniony
Lp: 567
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.121.2016
Status
Zmieniony
Lp: 568
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.120.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 569
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.119.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 570
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.118.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji