ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 562
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.155.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 563
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022-2027
Nr aktu prawnego
0050.154A.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 564
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.83.2021
Status
Projekt
Lp: 565
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.82.2021
Status
Projekt
Lp: 566
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.81.2021
Status
Projekt
Lp: 567
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.80.2021
Status
Projekt
Lp: 568
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.79.2021
Status
Projekt
Lp: 569
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.154.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 570
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.246.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji