ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.169.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 552
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.168.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 553
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.167.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 554
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
0007.166.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 555
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.165.2016
Status
Traci moc
Lp: 556
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.164.2016
Status
Zmieniony
Lp: 557
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.163.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.162.2016
Status
Zmieniony
Lp: 559
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.161.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 560
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.160.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji