ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.227.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 552
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.226.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 553
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.52.2021
Status
Projekt
Lp: 554
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.116.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 555
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk za rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.51.2021
Status
Projekt
Lp: 556
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.115.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 557
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.114.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.113.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 559
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.112.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 560
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk"
Nr aktu prawnego
0006.50.2021
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji