ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 541
Data podjęcia
2017-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
0007.194.2017
Status
Zmieniony
Lp: 542
Data podjęcia
2017-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017
Nr aktu prawnego
0007.193.2017
Status
Zmieniony
Lp: 543
Data podjęcia
2017-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.192.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 544
Data podjęcia
2017-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.191.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 545
Data podjęcia
2017-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie budowy mostu drogowego przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko - Gmina Sulechów
Nr aktu prawnego
XXXVII/03/17
Status
Obowiązujący
Lp: 546
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.190.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 547
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Płoty
Nr aktu prawnego
0007.189.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 548
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice
Nr aktu prawnego
0007.188.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 549
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr aktu prawnego
0007.187.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 550
Data podjęcia
2017-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
0007.186.2017
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji