ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 531
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.204.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 532
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.203.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 533
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.202.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 534
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.201.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 535
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.
Nr aktu prawnego
0007.200.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 536
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.199.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 537
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.198.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 538
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.197.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 539
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
Nr aktu prawnego
0007.196.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 540
Data podjęcia
2017-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.195.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji