ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 531
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0006.56.2021
Status
Projekt
Lp: 532
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.55.2021
Status
Projekt
Lp: 533
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Czerwieńska na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
0050.120.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 534
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.128.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 535
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.124.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 536
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.89.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 537
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.87.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 538
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.86.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 539
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.85.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 540
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.84.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji