ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 521
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.149.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 522
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.148.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 523
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2016-2020
Nr aktu prawnego
0007.147.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 524
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
0007.146.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 525
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.145.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 526
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.144.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 527
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie deklaracji współpracy oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwieńsk Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach: 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Nr aktu prawnego
0007.143.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 528
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk umowy o współpracy oraz udzielaniu pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w m. Nowogród Bobrzański" w ramach Projektu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Nr aktu prawnego
0007.142.2016
Status
Uchylony
Lp: 529
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.141.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 530
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.140.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji