ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 511
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
0007.159.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 512
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
0007.158.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 513
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.157.2016
Status
Traci moc
Lp: 514
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.156.2016
Status
Traci moc
Lp: 515
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.155.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 516
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.154.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 517
Data podjęcia
2016-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
0007.153.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 518
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji w partnerstwie z Gminą Nowogród Bobrzański, Gminą Świdnica, Miastem Zielona Góra oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra projektu pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”
Nr aktu prawnego
0007.152.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 519
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.151.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 520
Data podjęcia
2016-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.150.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji