ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 501
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.218.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 502
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.217.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 503
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.216.2017
Status
Traci moc
Lp: 504
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.215.2017
Status
Uchylony
Lp: 505
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
0007.214.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 506
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017
Nr aktu prawnego
0007.213.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 507
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną”
Nr aktu prawnego
0007.212.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 508
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.211.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 509
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.210.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 510
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”
Nr aktu prawnego
0007.209.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji