ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 501
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadanie skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.270.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 502
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.269.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 503
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.268.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 504
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.267.2018
Status
Traci moc
Lp: 505
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.266.2018
Status
Traci moc
Lp: 506
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.265.2018
Status
Traci moc
Lp: 507
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.264.2018
Status
Traci moc
Lp: 508
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku
Nr aktu prawnego
0007.263.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 509
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.262.2018
Status
Zmieniony
Lp: 510
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
Nr aktu prawnego
0007.261.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji