ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 471
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nietkowice
Nr aktu prawnego
0007.207.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Płoty
Nr aktu prawnego
0007.206.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Nr aktu prawnego
0007.205.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.204.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.203.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.202.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.201.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.
Nr aktu prawnego
0007.200.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.199.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.198.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji