ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 471
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
0007.250.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu
Nr aktu prawnego
0007.249.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok
Nr aktu prawnego
0007.248.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2018 rok
Nr aktu prawnego
0007.247.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.246.2017
Status
Traci moc
Lp: 476
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
0007.245.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programy Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
Nr aktu prawnego
0007.244.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Nr aktu prawnego
0007.243.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Nr aktu prawnego
0007.242.2017
Status
Zmieniony
Lp: 480
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023
Nr aktu prawnego
0007.241.2017
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji